VEELGESTELDE VRAGEN

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gebruikmaakt?

Als uw werkgever gebruikmaakt van de NOW, dan moet hij uw loon volledig doorbetalen.

Betaalt mijn werkgever mijn loon door als ik lichte klachten heb zoals verkoudheid of hoesten?

Uw werkgever betaalt uw loon dan in principe door. Soms kan uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u aanvragen.

Heb ik recht op een vergoeding als ik word ontslagen?

Bij ontslag krijgt u een financiële vergoeding van uw werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij uw werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

Conflict bij ziekte en reintegratie

Het kan voorkomen dat u het niet altijd eens bent met uw werkgever. Bijvoorbeeld over de vraag of u wel of niet kunt werken, of over bepaalde activiteiten die u moet doen voor uw re-integratie. Vraag dan eerst advies aan de arbodienst / de casemanager of de bedrijfsarts. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren om een mediator in te schakelen. Ook een vertrouwenspersoon op het werk kan advies geven. Lukt het daarna nog niet om het conflict met uw werkgever op te lossen, vraag dan een deskundigenoordeel aan het UWV.

Moet ik vakantiedagen inleveren tegen ziektedagen of bijzonder verlof?

Uw werkgever mag u alleen vragen om bovenwettelijke (extra) vakantiedagen te ruilen tegen ziektedagen of bijzonder verlof. Dit kan hij van tevoren met u afspreken. Bijvoorbeeld bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Is er geen schriftelijke afspraak over verlofdagen inruilen voor ziektedagen? Dan kan uw werkgever u alleen met uw toestemming bovenwettelijke vakantiedagen laten ruilen tegen ziektedagen. Stemt u niet toe? Dan heeft u recht op loondoorbetaling tijdens uw ziekte.

Vakantiedagen zijn bovenwettelijk als zij bovenop het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar komen. Heeft u bijzonder verlof opgenomen, bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing? Dan kan uw werkgever u achteraf vragen vakantiedagen in te leveren. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag hiervoor alleen bovenwettelijke vakantiedagen uit het lopende jaar en het jaar hiervoor gebruiken.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Heb je een specifieke vraag laat het ons weten via het contactformulier of nemen daarvoor contact met je op.