VEELGESTELDE VRAGEN

Kaderconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering

Overeenkomst tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond van Verzekeraars over de algemene afspraken rondom een verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering ondersteunt werkgevers bij hun re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer. Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemers er namelijk voor kiezen om de loondoorbetalingsplicht van twee jaar te verzekeren via een nieuwe verzuimoplossing: de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Een nieuwe verzuimverzekering voor de ondernemer die zich graag met zijn eigen business wil bezighouden.

70% van verzuim is beïnvloedbaar (en dus te voorkomen)

De keuze om te verzuimen is veelal gedrag. Daarbij is de omgeving waarin medewerkers werken vaak doorslaggevend bij de keuze of ze gaan verzuimen of dat ze vroegtijdig aan de bel trekken en/of werk hervatten. Volgens ons kunnen werkgevers door het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers het verzuim vanwege ziekte tot een minimum beperken. 70% van het verzuim blijkt te beïnvloeden (en dus te voorkomen). Daarbij ondersteunen wij werkgevers in de (groei naar) regie op inzetbaarheid en verzuim.

Kan iemand aansprakelijk worden gehouden voor het overdragen van het virus?

In beginsel niet. Daarvoor moet je namelijk kunnen aantonen dat diegene een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem/haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig, zo niet onmogelijk, blijken te zijn.

Bij veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Waarom eigenlijk?

Dat doen verzekeraars omdat de mogelijke schade bij een epidemie als gevolg van cumulatie enorm kan oplopen. Hierdoor kan de financiële draagkracht (de solvabiliteit) van de verzekeraar in gevaar komen. Daarom sluiten sommige verzekeraars dit risico uit.

Het belang van een actuele RI&E

Arbo Impact Services richt zich onder andere op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het hebben van een veilige en gezonde werkomgeving is van groot belang voor zowel de werknemer als voor de werkgever. U moet er niet aan denken dat een werknemer door de nalatigheid van een werkgever arbeidsongeschikt raakt. Daarom is sinds 1 januari 1994 een actuele RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie),  door de Arbowet verplicht gesteld.

Een RI&E is in het leven geroepen om de kans op een bedrijfsongeval en/of de kans op beroepsziekten zoveel mogelijk te beperken. Samen met een preventiemedewerker wordt een RI&E opgesteld. In een RI&E wordt een risicoanalyse gemaakt van de fysieke, psychosociale en veiligheids- en omgevingsrisico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen.

Elke werkgever die personeel in dienst heeft, is volgens de Arbowet verplicht om te beschikken over een actuele RI&E. Doordat de situatie met enige regelmaat zal veranderen, veranderen ook de risico’s. Daarom is het belangrijk dat ook al heeft een werkgever een RI&E, hij deze regelmatig actualiseert en jaarlijks een nieuw Plan van Aanpak opstelt. Mocht een werkgever niet over een (actuele) RI&E beschikken dan kan de Arbeidsinspectie hiervoor een boete opleggen. Een werkgever kan deze boete ook opgelegd krijgen als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt en deze niet over een (actuele) RI&E beschikt. Arbo Impact Services helpt werkgevers bij het opstellen, evalueren en actualiseren van uw RI&E en het Plan van Aanpak. Zo voldoen de werkgevers niet alleen aan de Arbowet maar worden bedrijfsongevallen voorkomen, het verzuim minder en werken de werknemers efficiënter. Ook biedt Arbo Impact Services in samenwerking met het ‘Centrum voor Training & Opleiding (CvTO), de cursus preventiemedewerker aan waarin werkgevers in een halve dag wegwijs worden gemaakt in de Arbo-regels en leren hoe zij risico’s kunnen herkennen en op welke wijze deze aangepakt moeten worden.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Heb je een specifieke vraag laat het ons weten via het contactformulier of nemen daarvoor contact met je op.