Onze visie

In toenemende mate is de laatste jaren de verantwoordelijkheid van arbeidsongeschiktheid op het bordje van werkgevers gelegd. De verwachting is dat deze trend zich gaat voortzetten de komende jaren. Wij zien het als onze taak om werkgevers hier zo goed mogelijk op voor te bereiden en te voorkomen dat er onnodige kosten gemaakt worden. Onze inzet is altijd gericht op financiele schadelastbeheersing. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een van de basiskenmerken van Arbo Impact Services BV is het stimuleren van goed werkgeverschap. Iedere werknemer heeft immers recht op een gezonde werkplek met aandacht voor plezier, ontwikkeling en zingeving. Het bieden van een eerlijke beloning, kansen voor ontplooïng, veilige werkomstandigheden en het voeren van een levensfasebewust personeelsbeleid zijn kenmerken van goed werkgeverschap. Arbo Impact Services draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap door aandacht voor de elementen People, Planet en Profit te combineren binnen de bedrijfsvoering en dienstverlening.