UWV: Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn ontstaan waardoor de verplichtingen rond het  re-integratieverslag (RIV) (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) niet / niet tijdig of niet volledig nagekomen konden worden. Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden.

In principe blijft het beoordelen van de deugdelijke grond staan zoals in de Werkwijzer Poortwachter is beschreven. Er kunnen echter in verband met Covid-19 nieuwe situaties worden benoemd die mogelijk een deugdelijke grond kunnen opleveren. 

Lees hier de inhoud van het addendum.

Gerelateerd nieuws

Cvites-oprichter Laurens deelt zijn recept voor werkplezier

Lees dit bericht

Piek in coronabesmettingen: jaarlijkse daling verzuim in vakantiemaand

Lees dit bericht