UWV: Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn ontstaan waardoor de verplichtingen rond het  re-integratieverslag (RIV) (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) niet / niet tijdig of niet volledig nagekomen konden worden. Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden.

In principe blijft het beoordelen van de deugdelijke grond staan zoals in de Werkwijzer Poortwachter is beschreven. Er kunnen echter in verband met Covid-19 nieuwe situaties worden benoemd die mogelijk een deugdelijke grond kunnen opleveren. 

Lees hier de inhoud van het addendum.

Gerelateerd nieuws

De mismatch op de arbeidsmarkt is tot recordniveau gestegen

Lees dit bericht

CBS: Meer vacatures dan werklozen in tweede kwartaal

Lees dit bericht