De mismatch op de arbeidsmarkt is tot recordniveau gestegen

Onderzoek Arbeidsmarkt Maar liefst 16,5 procent van de vacatures was eind juli onvervulbaar. Het tekort aan maaltijdbezorgers en mondhygiënisten is het grootst.

De mismatch op de arbeidsmarkt is tot recordniveau gestegen, nu de Nederlandse economie aan het herstellen is. Van alle vacatures die uitkeringsinstantie UWV eind juli geregistreerd had, was 16,5 procent onvervulbaar. Dat blijkt uit de arbeidsmarktindicator van ABN Amro. Daarin zijn de onvervulbare vacatures per gemeente en per beroep in kaart gebracht op basis van de reisafstand die werkzoekenden bereid zijn af te leggen, in combinatie met het beroep dat zij zoeken.

Deze hoge mismatch maakt het moeilijker om personeel te vinden, legt econoom Sonny Duijn van ABN Amro uit. Arbeidskrapte is niet nieuw, zegt hij, maar het niveau is nu hoger dan vóór de coronacrisis. „En het tekort is redelijk breed. Het gaat niet om één bepaald beroep, maar om heel veel verschillende sectoren. De moeite die het kost om vacatures te vullen, kan belemmerend werken voor een werkgever.”

Bijvoorbeeld vacatures die gerelateerd zijn aan de sectoren energie, agri, food, gezondheidszorg en bouw zijn moeilijk te vullen. Zo is er een tekort aan fietskoeriers, mondhygiënisten, rangeerders en schoonmakers.

De bank baseert zich voor de indicator op gegevens van Werk.nl, een omvangrijke database van het UWV. Het aantal onvervulbare vacatures is duidelijk hoger dan voor de coronacrisis. In februari 2020 lag de mismatch rond de 13 procent. In juli stond het zelfs even op 19 procent

Effect overheidssteun

Hoewel na het uitbreken van de coronacrisis de economische bedrijvigheid in Nederland sterk daalde, bleven er personeelstekorten bestaan. Dat was deels het gevolg van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Met die regeling konden bedrijven een deel van hun loonkosten gesubsidieerd krijgen.

Daarmee is een ontslaggolf voorkomen en konden bedrijven veel van hun medewerkers in dienst houden. De werkloosheid liep in 2020 wel op, maar bleef beperkt tot 3,8 procent van de beroepsbevolking.

Om de aanhoudende tekorten het hoofd te bieden, is het belangrijk dat ook bedrijven maatregelen treffen tegen de mismatch op de arbeidsmarkt, zo staat in de arbeidsmarktindicator. Door werknemers, mits mogelijk, expliciet de mogelijkheid te bieden om deels thuis te werken, bijvoorbeeld. Daardoor kan een deel van de werkzoekenden mogelijk worden verleid om een grotere reisafstand naar hun werk te accepteren.

De afbouw van de NOW kan op termijn leiden tot meer ontslagen en faillissementen. „We weten niet in welke mate”, zegt Duijn. Dat kan goed nieuws zijn voor de arbeidsmarkt omdat er dan meer werkzoekenden zijn voor de vacatures. „Maar het kan ook nog meer mismatches opleveren.”

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/12/het-tekort-aan-personeel-is-nu-nog-hoger-dan-voor-de-coronacrisis-uitbrak-a4054610

Gerelateerd nieuws

Coronacrisis: wegwijzer voor ondernemers

Lees dit bericht

SCP-onderzoek geeft inzicht in de gevolgen van thuiswerken

Lees dit bericht