Verzuimkosten beroepsziekten verdubbeld

Het percentage werknemers met een beroepsziekte is de afgelopen zes jaar nauwelijks gestegen, maar de hieraan gerelateerde verzuimkosten zijn verdubbeld. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS. Volgens het onderzoek bleef het totaal aantal werknemers met een beroepsziekte (dus ongeacht wanneer deze is begonnen) in de periode 2014-2020 stabiel: (11,1 procent in 2014; 10,6 procent in 2020). De verzuimkosten daarentegen, verdubbelden in die periode van 1,3 naar 2,6 miljard euro.

De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de sterke toename van het gemiddeld aantal verzuimdagen door beroepsziekten. Van de genoemde stijging in verzuimkosten, is bijna driekwart toe te schrijven aan de toename in het aantal verzuimdagen door beroepsziekten. De cijfers wijzen er op dat werknemers vooral in het eerste jaar na het begin van een beroepsziekte veel moeite hebben om hun werk te combineren met deze nieuwe gezondheidssituatie. Na enige tijd blijkt men gemiddeld bezien beter in staat om met minder verzuim toch te kunnen werken. Deze verzuimreductie vanaf het eerste jaar dat de beroepsziekte zich manifesteert kan het resultaat zijn van behandelingen waarmee de klachten van de beroepsziekte geleidelijk minder worden, of het gevolg zijn van werkplek‑ en taakaanpassingen. Bovendien kan er sprake zijn van een ‘healthy worker effect’. Mogelijk hebben sommige werknemers met een ernstige en met veel verzuim gepaard gaande beroepsziekte hun werk op moeten geven, en blijven na een jaar alleen degenen over met een minder ernstige en met minder verzuim gepaard gaande beroepsziekte. Waarschijnlijk ligt de verklaring in een combinatie van de hierboven genoemde verklaringen

Bron: https://www.arbeidsdeskundigen.nl/nvva/actueel/verzuimkosten-beroepsziekten-verdubbeld

Gerelateerd nieuws

Cvites-oprichter Laurens deelt zijn recept voor werkplezier

Lees dit bericht

De mismatch op de arbeidsmarkt is tot recordniveau gestegen

Lees dit bericht