Keuringen

Door middel van een medische keuringen onderzoekt de bedrijfsarts of uw werknemer in staat is om gezond en veilig aan het werk te gaan. De volgende keuringen kunnen worden uitgevoerd:

Beroepskeuringen: Het gaat hier om beroepen die specifieke eisen stellen aan werknemers.

Rijbewijskeuringen: Het gaat hier om het verlengen van uw rijbewijs. Sinds 2005 is een medische keuring verplicht als u in bezit bent van een groot rijbewijs (C en D).