Juridisch

Verzuimdossiers kunnen complex zijn. Vaak spelen meerdere factoren een rol. Van u als werkgever wordt verwacht dat u de juiste stappen zet zoals de Wet Verbetering Poortwachter, de ArboWet, de Arbeidsomstandigheden Wet etc. voorschrijven. Laat ons tijdig meekijken in uw dossiers zodat u onnodige juridische risico’s kunt voorkomen.