Week van de RI&E 2020 uitgesteld

Van 15 tot 19 juni 2020 staat de 6e Week van de RI&E gepland.

Van 15 tot 19 juni 2020 staat de 6e Week van de RI&E gepland. Gezien de huidige maatregelen rondom COVID-19 en de grote onduidelijkheid over het verdere verloop heeft Steunpunt RI&E besloten de Week van de RI&E uit te stellen.  

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Meer informatie is beschikbaar op www.weekvanderie.nl

Gerelateerd nieuws

Arbo in cijfers: informatie-overload

Lees dit bericht

UWV: Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19

Lees dit bericht